WinZip

Tải xuống WinZip dành cho Mac

Phiên bản:
Mac Edition 4
Tải xuốngdành cho Mac

Tải xuống miễn phí WinZip. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút

Tải xuống WinZip thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác